Tư vấn 24/24: 0966.44.55.44 - 0987.99.3210 - (024)6660.8899

Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân, bảo hiểm rủi ro cháy, nổ sét đánh

BẢO HIỂM HỎA HOẠN NHÀ TƯ NHÂN là sản phẩm bảo hiểm phòng ngừa các rủi ro về nhà ở như: Cháy, nổ, sét đánh...Có thể nói hỏa hoạn, cháy nổ nhà tư nhân là những rủi ro dễ xảy ra cho ngôi nhà của bạn nhưng cũng là những rủi ro gây hậu quả nặng nề nhất. Rủi ro CHÁY (do nổ hoặc bất cứ nguyên nhân nào khác) có thể thiêu rụi toàn bộ tài sản trong ngôi nhà, các thiết bị, vật liệu gắn trên tòa nhà, làm biến dạng ngôi nhà của bạn. Rủi ro SÉT ĐÁNH, có thể ngay lập tức làm hư hỏng méo mó tài sản, gây chập cháy dẫn đến hoản hoạn cho toàn bộ ngôi nhà. Như vậy, cho dù nguyên nhân cháy nổ, hỏa hoạn đến từ đâu thì cũng đều gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhà tư nhân. Điều cần đặc biệt lưu ý là, khi rủi ro hỏa hoạn xảy ra, việc ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro về tài sản trong căn nhà không hề dễ dàng, nếu quá mạo hiểm trong việc tự xử lý đám cháy bằng nỗ lực cá nhân không những không đem lại hiệu quả nhiều mà còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Nếu liên hệ đội cứu hỏa đến xử lý thì do yếu tố bất ngờ, diễn biến nhanh của đám cháy, khi đội cứu hộ tới nơi thì có thể tài sản đã bị hư hỏng nặng về.

bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Tham gia "Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân" là thủ tục bắt buộc khi thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng

Nhìn chung, từ lâu con người đã ý thức được sự nguy hiểm và hậu quả của rủi ro cháy nổ hỏa hoạn đối với tài sản nói chung và đối với nhà tư nhân nói riêng song cho đến nay, biện pháp phòng ngừa tốt nhất vẫn là tham gia bảo hiểm.

Các quy định chung về bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân

Điều 1. Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng Bảo hiểm nhà tư nhân, bao gồm:

1.1 Quy tắc bảo hiểm nhà tư nhân: là điều khoản quy định quyền lợi, trách nhiệm của Người được bảo hiểm (NĐBH) và được Bảo Minh cấp khi NĐBH yêu cầu.

1.2 Giấy yêu cầu bảo hiểm (theo mẫu in sẵn): để NĐBH yêu cầu bảo hiểm và thiết lập hợp đồng bảo hiểm. Là một bộ phận cấu thành và không tách rời của hợp đồng bảo hiểm. Khi yêu cầu bảo hiểm, NĐBH phải kê khai đầy đủ và trung thực trong Giấy yêu cầu bảo hiểm.

1.3 Giấy chứng nhận bảo hiểm: được Bảo Minh cấp cho NĐBH, là bằng chứng ký kết hợp đồng bảo hiểm và được điều chỉnh theo quy tắc này.

1.4 Các điều khoản bổ sung, phạm vi bảo hiểm mở rộng: là một bộ phận của hợp đồng bảo hiểm được thỏa thuận bổ sung nếu NĐBH có yêu cầu.

1.5 Các thỏa thuận khác được lập bằng văn bản giữa NĐBH và Bảo Minh.

Điều 2. Hiệu lực bảo hiểm va phi bảo hiểm

2.1 Hiệu lực bảo hiểm bắt đầu và kết thúc được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm

2.2 Trong thời gian hiệu lực bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu tài sản được bảo hiểm thế quyền lợi bảo hiểm vẫn có hiệu lực đối với người sở hữu mới với điều kiện NĐBH thông báo Bảo Minh về việc chuyển sở hữu tài sản và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bảo Việt. Trường hợp NĐBH không chuyển quyền lợi bảo hiểm cho người sở hữu mới thì Bảo Minh sẽ hoàn phí bảo hiểm theo quy định tại quy tắc này.

2.3 NĐBH phải thanh toán đủ phí bảo hiểm một lần trước khi Bảo Minh cấp giấy chứng nhận bảo hiểm, trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản.

2.4 Hợp đồng bảo hiểm này sẽ mất hiệu lực trong trường hợp NĐBH khai báo sai lệch, cung cấp những thông tin không đúng hoặc không khai báo những thông tin quan trọng.

2.5 Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực trong trường hợp NĐBH không thực hiện việc thông báo những thay đổi và di chuyển về tài sản được bảo hiểm được quy định tại điều 3 của quy tắc này

Điều 3. Thông báo sự thay đổi Ngôi nhà và Tài sản được bảo hiểm NĐBH phải thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào dưới đây:

3.1 NĐBH chuyển quyền sở hữu ngôi nhà được bảo hiểm trong thời gian hiệu lực bảo hiểm;

3.2 NĐBH thay đổi tính chất sử dụng hoặc thay đổi bất kỳ t.nh trạng nào khác làm ảnh hưởng đến ngôi nhà hiện tại đang được bảo hiểm và do đó làm tăng nguy cơ gây thiệt hại cho các tài sản được bảo hiểm;

3.3 Ngôi nhà được bảo hiểm bị bỏ trống (không có người cư trú) trong vòng hơn 30 ngày;

3.4 Tài sản được bảo hiểm bị di chuyển tới bất kỳ ngôi nhà hoặc nơi nào khác ngoài ngôi nhà được bảo hiểm;

3.5 Quyền lợi của NĐBH đối với các tài sản được bảo hiểm chấm dứt trừ khi pháp luật hiện hành có quy định khác.

Điều 4. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn

4.1 Khi NĐBH yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, phải thông báo bằng văn bản cho Bảo Minh trước 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày định chấm dứt. Nếu hợp đồng được hai bên thỏa thuận chấm dứt thì Bảo Minh sẽ hoàn lại cho NĐBH 80% phí bảo hiểm của thời gian còn lại, trừ trường hợp trong thời gian hợp đồng có hiệu lực để xảy ra sự kiện bảo hiểm thì Bảo Minh sẽ không hoàn lại khoản phí bảo hiểm còn lại này.

4.2 Trường hợp Bảo Minh yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, Bảo Minh phải thông báo bằng văn bản cho NĐBH trước 15 ngày và hoàn lại phí bảo hiểm cho NĐBH tương ứng với thời gian còn lại của Hợp đồng.

Điều 5. Giới hạn bồi thường

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường tối đa mà Bảo Minh có nghĩa vụ chi trả cho một sự cố và cả thời hạn bảo hiểm không vượt quá Giới hạn bồi thường ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm và không vượt quá số tiền thiệt hại thực tế của Ngôi nhà và/hoặc tài sản được bảo hiểm.

Điều 6. Cơ sở bồi thường

Trong trường hợp Ngôi nhà và/hoặc tài sản được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm này bị thiệt hại hoặc mất mát thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế hoặc xây mới (nếu không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc toàn bộ Ngôi nhà và/ hoặc tài sản đó. Việc xây mới hoặc thay thế cho Ngôi nhà và các tài sản bảo hiểm bị thiệt hại dựa trên nguyên tắc thay thế lại Ngôi nhà và tài sản tương tự, cùng kích cỡ, tính năng và chủng loại nhưng không vượt quá giá trị tài sản được bảo hiểm khi c.n mới.

Hợp đồng bảo hiểm này không áp dụng bảo hiểm dưới giá trị. Tuy nhiên, trong trường hợp Ngôi nhà được bảo hiểm không đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể quy định tại mục 11.2 Điều 11theo Quy tắc bảo hiểm nhà tư nhân của Bảo Minh, cơ sở bồi thường cho Ngôi nhà và/hoặc tài sản bên trong là bảo hiểm dưới giá trị theo tỷ lệ và khấu hao.

Điều 7. Định nghĩa

Mức khấu trừ là số tiền mà NĐBH phải tự chịu đối với mỗi tổn thất hoặc chuỗi tổn thất phát sinh từ cùng một nguồn gốc hoặc nguyên nhân.

Ngôi nha bảo hiểm là công tr.nh xây dựng với mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đ.nh, cá nhân, được xây bằng gạch, đá và xi măng, nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Căn hộ chung cư là các căn hộ trong các t.a nhà chung cư cao tầng, thuộc sở hữu cá nhân, được sử dụng cho mục đích sinh hoạt gia đình, có vị trí trong lãnh thổ Việt Nam được ghi r. trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Tài sản bên trong được hiểu là đồ đạc, đồ gia dụng và các bộ phận nâng cấp, cải tạo, gia cố… là tài sản của NĐBH hoặc của bất kỳ thành viên nào trong gia đ.nh NĐBH và nằm trong khuôn viên của Ngôi nhà được bảo hiểm.

NĐBH được hiểu là người hoặc nhóm người được nêu tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Thiệt hại là sự phá hủy hay hư hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều 11. Ngôi nhà được bảo hiểm

11.1 Là Ngôi nhà tại địa điểm được ghi trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

11.2 Ngôi nhà trong phạm vi Đơn bảo hiểm này phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể tùy theo một trong hai loại hình sau:

1. NHÀ CHUNG CƯ với các điều kiện:

a. Chiều cao từ 5 tầng trở lên;

b. Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.

2. NHÀ LIỀN KỀ, BIỆT THỰ với các điều kiện:

a. Đường vào nhà rộng tối thiểu 4 m hoặc đảm bảo được sự tiếp cận của phương tiện cứu hỏa trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ;

b. Thời gian kể từ khi hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng không quá 25 năm cho đến ngày đơn bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.


THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM HỎA HOẠN NHÀ TƯ NHÂN:

 1. Khách hàng tải về Giấy yêu cầu bảo hiểm
 2. Điền thông tin đầy đủ vào Giấy yêu cầu và gửi vào hòm mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trong mail để lại số điện thoại và địa chỉ nhận hợp đồng bảo hiểm/giấy chứng nhận bảo hiểm)
 3. Trường hợp cần gấp, Quý khách vui lòng liên hệ số Hotline của Bảo Minh ngay sau khi gửi Giấy yêu cầu để được xử lý kịp thời.

-----------------------------------***-----------------------------------

TẢI VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO BẢO HIỂM HỎA HOẠN NHÀ TƯ NHÂN:

Bảo hiểm trộm cướp nhà ở

BẢO HIỂM TRỘM CƯỚP
Đảm bảo an toàn cho ngôi nhà và tài sản của người tham gia bảo hiểm bất kỳ lúc nào nếu xảy ra trộm cướp, mất mát hoặc hư hỏng tài sản trong ngôi nhà.

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

     Ngôi nhà, tài sản bên trong ngôi nhà

 

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho các thiệt hại vật chất do các nguyên nhân sau:

-    Hành động đột nhập hoặc thoát khỏ ngôi nhà bằng vũ lực hoặc các phương tiện cưỡng bức;

-   Hành động tấn công, dùng vũ lực hoặc đe doạ dùng vũ lực đối với Người được bảo hiểm, người làm thuê, người được giao quản lý tài sản;

-   Ngôi nhà bị hư hại do hậu quả của hành động trộm cướp.

 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM

     Theo giá trị tài sản mà Người được bảo hiểm kê khai

 

THỦ TỤC BỐI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

-   Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

-   Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

-   Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thẩm quyền;

-   Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;

-   Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Bảo Minh (nếu có).

 

Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bảo hiểm.

-   Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01)năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

-   Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của Bảo Minh là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.

-   Trường hợp từ chối bồi thường, Bảo Minh phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh (<-- Xem tại đây hoặc

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bảo hiểm mọi rủi ro về nhà ở

BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ Ở
Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở là sản phẩm bảo hiểm đa chức năng nhằm bồi thường cho người được bảo hiểm khi có sự cố tổn thất liên quan đến tài sản, trách nhiệm, thương tật hoặc chi phí phát sinh khác được bảo hiểm. Đơn bảo hiểm được thiết kế phù hợp với nhu cầu bảo hiểm của người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, nhà của chuyên gia hoặc nhà ở có giá trị lớn khác.
Đối tượng và phạm vi bảo hiểm:
Phần bảo hiểm bắt buộc:
 • Bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại của tài sản thuộc nhà ở
Phần tự chọn có thu phí:
 • Bảo hiểm tổn thất kiến trúc xây dựng
 • Bảo hiểm trách nhiệm cho bên thứ ba do sử dụng nhà ở
 • Tai nạn thân thể
Phần tự chọn không thu phí:
 • Bảo hiểm tổn thất tài sản của người giúp việc
 • Tiền thuê nhà thay đổi chỗ ở do nhà bị tổn thất không sử dụng được
 • Bảo hiểm tai nạn của người được bảo hiểm
 • Trách nhiệm bên thứ ba do hoạt động văn phòng và trách nhiệm người thuê nhà

------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh (<-- Xem tại đây hoặc

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bảo hiểm nhà tư nhân

BẢNG TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

(Chi tiết xin vui lòng xem tại Quy Tắc Bảo Hiểm Nhà tư nhân)

1. Tên sản phẩm

Bảo Hiểm Nhà tư nhân

2. Mã nghiệp vụ  

3. Đối tượng bảo hiểm

Tài sản

4. Người được bảo hiểm

- Là chủ sở hữu, Người đi thuê, Người được giao quản lý, trông coi hoặc sử dụng tài sản được bảo hiểm và được nêu tên cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm

5. Phạm vi bảo hiểm

- Hỏa hoạn, sét đánh

- Nổ nồi hơi phục vụ sinh hoạt, hơi đốt phục vụ sinh hoạt, thắp sáng hoặc sưởi ấm trong nhà nhưng không phải nổ do hơi đốt, khí nén phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh;

- Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị từ các phương tiện đó rơi xuống;

- Đâm va do xe cộ hoặc súc vật không thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát của Người được bảo hiểm hoặc người làm thuê cho Người được bảo hiểm;

- Động đất, núi lửa;

- Giông bão, lũ lụt, nhưng loại trừ tài sản bị phá hủy, hư hại do sương muối, sụt lở đất;

- Trộm cướp có kèm theo

  +Hành động đột nhập hoặc thoát ra khỏi địa điểm được bảo hiểm bằng vũ lực hoặc bạo lực,

  +Tấn công, sử dụng vũ lực hoặc đe dọa Người được bảo hiểm, người làm thuê hoặc thành viên gia đình của Người được bảo hiểm.

- Ngoài ra, Bảo Minh sẽ bồi thường tổng cộng không quá 10% giá trị tổn thất cho chi phí chữa cháy và chi phí dọn dẹp hiện trường trong trường hợp xảy ra tổn thất và/hoặc thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm

6. Không thuộc phạm vi bảo hiểm

- Tổn thất do hành động gian lận, thiếu trung thực, đồng lõa hoặc cố ý của Người được bảo hiểm gây ra.

- Các thủ đoạn và biện pháp man trá nhằm trục lợi từ hợp đồng bảo hiểm này của Người được bảo hiểm hoặc đại diện hợp pháp của họ.

- Tổn thất được cho là do trộm cướp nhưng không có bằng chứng hoặc không để lại dấu vết.

- Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do hậu quả, trực tiếp hoặc gián tiếp của các sự kiện sau:

 + Chiến tranh, xâm lược, nội chiến hoặc các sự kiện tương tự;

 + Binh biến, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính;

- Khủng bố (với mục đích chính trị, bao gồm cả việc sử dụng bạo lực nhằm gây hoang mang trong toàn xã hội hoặc một bộ phận công chúng).

- Tổn thất, thiệt hại hoặc rủi ro bắt nguồn từ/hoặc phát sinh từ/hoặc là hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của vũ khí hạt nhân, phóng xạ ion hoá hoặc nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do bốc cháy nguyên liệu hạt nhân.

listnum

- Bất kỳ thiệt hại nào xảy ra khi ngôi nhà bỏ trống, không có người cư trú, sử dụng hoặc trông coi liên tục quá 30 ngày;

- Bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đối với tài sản được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm bị truất quyền sở hữu, sử dụng hoặc quản lý vĩnh viễn hoặc tạm thời do tài sản bị tịch biên, tịch thu, trưng dụng, thu hồi, phá hủy theo quyết định của cơ quan công quyền hoặc luật pháp Việt Nam.

- Thiệt hại do tài sản tự lên men, tự toả nhiệt hoặc chịu tác động của bất cứ quá trình xử lý nhiệt nào.

- Thiệt hại hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào.

- Thiệt hại của máy móc thiết bị gây ra do hao mòn thông thường hoặc do các bản chất nội tại của máy móc thiết bị đó như quá tải, quá nhiệt, đoản mạch, hồ quang, hư hỏng cơ, điện...

------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh (<-- Xem tại đây hoặc

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Sản phẩm thông dụng

Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý phát sinh từ sản phẩm của Người được bảo hiểm
Bảo hiểm du lịch nước ngoài
Bảo hiểm y tế và hồi hương cho khách du lịch nước ngoài. Thỏa mãn yêu cầu cấp Visa với phí đóng rẻ nhất. Thủ tục cấp bảo hiểm đơn giản, siêu tốc. Dịch vụ tận nơi miễn phí.
Bảo hiểm du lịch trong nước
Bảo hiểm khách du lịch, tham quan trong nước. Thủ tục cấp bảo hiểm đơn giản, dịch vụ tận nơi miễn phí.
Bảo hiểm cháy nổ
Bảo hiểm thiệt hại do cháy nổ, hỏa hoạn cho các công trình, nhà cửa và tài sản.
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa và quốc tế, bao gồm cả chi phí cứu hộ.
Bảo hiểm thân vỏ ô tô
Bảo hiểm thân vỏ và thiệt hại vật chất toàn bộ ô tô. Sửa chữa chính hãng, dịch vụ tận nơi.
Bảo hiểm bắt buộc ô tô
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý phát sinh từ nghề nghiệp của Người được bảo hiểm
Bảo hiểm trách nhiệm công cộng
Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý trên địa phận và từ hoạt động của Người được bảo hiểm
Bảo Minh Thăng Long
Hotline: 0986.060.040

Bảng quảng cáo

MẠNG LƯỚI BẢO MINH

Hà Nội: Đường Giảng Võ, Cát Linh, Đống Đa

Tư vấn: 0966.44.55.44 - 0987.99.3210

Đà Nẵng: Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Trung, Thanh Khê

Tư vấn: 0948.839.573

Sài Gòn: Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Thành, Quận 1

Tư vấn: 0903.726.734

Email: baominhtructuyen@gmail.com

Website: baohiembaominh.com.vn


MENU