Viết bởi Administrator Lượt xem: 3220
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO NHÀ Ở
Bảo hiểm mọi rủi ro nhà ở là sản phẩm bảo hiểm đa chức năng nhằm bồi thường cho người được bảo hiểm khi có sự cố tổn thất liên quan đến tài sản, trách nhiệm, thương tật hoặc chi phí phát sinh khác được bảo hiểm. Đơn bảo hiểm được thiết kế phù hợp với nhu cầu bảo hiểm của người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, nhà của chuyên gia hoặc nhà ở có giá trị lớn khác.
Đối tượng và phạm vi bảo hiểm:
Phần bảo hiểm bắt buộc:
  • Bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại của tài sản thuộc nhà ở
Phần tự chọn có thu phí:
Phần tự chọn không thu phí:

------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh (<-- Xem tại đây hoặc

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.