Chuyên mục: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Viết bởi Administrator
Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Minh họa: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

 
Mục đích của bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bảo hiểm cho Người được bảo hiểm là chuyên gia của một nghề nghiệp nhất định như chuyên viên kế toán, tư vấn pháp luật, kiến trúc sư, giám định viên, môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bác sỹ, nha sỹ, người hành nghề y...hoặc các tổ chức nghề nghiệp như vậy. Bảo Minh bồi thường cho các trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ 3 phát sinh từ bất cẩn nghề nghiệp của Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ dẫn đến tổn thất cho khách hàng. (Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm đã không thực hiện kỹ năng và sự cẩn trọng cần thiết trong khi thao tác nghiệp vụ hoặc cung cấp tư vấn mà pháp luật và các quy định nghề nghiệp yêu cầu dẫn đến thiệt hại cho bên khác mà họ có trách nhiệm bồi thường theo pháp luật).

Một số ví dụ về trách nhiệm nghề nghiệp

- Thiết kế công trình sai gây thiệt hại tài sản hoặc thương tật về người cho bên thứ 3

- Nhà môi giới bảo hiểm tư vấn không đúng hoặc không đầy đủ cho khách hàng gây hậu quả không được bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng

- Bác sỹ chuẩn đoán sai bệnh, phẫu thuật nhầm bộ phận cơ thể hoặc gắn nhầm kính sát tròng trong mắt trẻ em

- Đại lý du lịch đăng ký nhầm tua du lịch cho khách hàng làm khách hàng phải hoãn chuyến đi và phát sinh các chi phí khác...

- Một công ty chuyên cung cấp nhân viên an ninh và dịch vụ bảo vệ cho công ty hoặc tổ chức khác, do sơ ý của nhân viên an ninh để kẻ gian đột nhập gây mất mát về tài sản tại mục tiêu được bảo vệ....

Các yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm

- Loại nghề nghiệp được bảo hiểm

- Trình độ, kinh nghiệm của người tham gia bảo hiểm

- Mức trách nhiệm tham gia bảo hiểm

- Mức miễn thường

- ...


Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh  (<-- Xem tại đây hoặc

- Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.