Chuyên mục: Tin bảo hiểm Viết bởi Administrator

Từ ngày 01/06/2015 đến ngày 30/06/2015, Công ty Bảo Minh Thăng Long triển khai chương trình đề phòng và hạn chế tổn thất xe ô tô cho khách hàng tham gia bảo hiểm vật chất xe Ô tô tại Bảo Minh Thăng Long, chương trinh như sau: 

1. Đối tượng khách hàng

2. Quyền lợi khách hàng
*Lưu ý: Chương trình này áp dụng cho Khách hàng tham gia bảo hiểm tại Công ty Bảo Minh Thăng Long và có thể không được áp dụng khi khách hàng tham gia bảo hiểm tại các Công ty thành viên khác của Bảo Minh. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

- Điện thoại: 

- Hotline 24/24:   (Mr.Phương - Trưởng phòng)