Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hãng hàng không

Chuyên mục: Bảo hiểm hàng không Viết bởi Administrator

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hãng hàng không đối với người thứ 3 chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại, chi phí nào?

Đây là loại bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngòai hợp đồng của người vận chuyển hàng không nên Doanh nghiệp Bảo hiểm chịu trách nhiệm đối với:

Những khoản tiền mà người được bảo hiểm phải bồi thường theo chế độ  trách nhiệm dân sự

Gây thương vong cho người thứ 3

Làm hư hỏng, thiệt hại tài sản của người thứ 3 do máy bay hoặc bất kỳmột người, vật thể nào từ trên máy bay rơi xuống gây ra.

Mất, hư hỏng, tư trang, hành lý xách tay do hành khách tự bảo quản trong quá trình vận chuyển (chỉ bồi thường trong trường hợp máy bay bị tổn thất tòan bộ)

Án phí dân sự và các chi phí cần thiết hợp lý khác đã được người bảo hiểm thỏa thuận bằng văn bản.

Chi phí giám định tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm

------------------------------------------------------------------------------

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh (<-- Xem tại đây hoặc

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.