Giới thiệu nghiệp vụ Bảo hiểm hàng không

Chuyên mục: Bảo hiểm hàng không Viết bởi Administrator

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM BẢO HIỂM NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG

    1.  Bảo hiểm thân máy bay

    2.  Bảo hiểm trách nhiệm dân sự

    3.  Bảo hiểm hành khách đi trên máy bay

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh hoặc

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tags: bao hiem hang khong, bảo hiểm hàng không, bao hiem may bay, bảo hiểm máy bay, bao hiem than may bay, bảo hiểm thân máy bay, bao hiem hanh khach di tren may bay, bảo hiểm hành khách đi trên máy bay