Giới thiệu nghiệp vụ Bảo hiểm trách nhiệm

Chuyên mục: Bảo hiểm trách nhiệm Viết bởi Administrator

CÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM

THUỘC NHÓM BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

        1.  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

        2.  Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

        3.  Bảo hiểm trách nhiệm công cộng và trách nhiệm sản phẩm diện rộng

        4.  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp kiến trúc sư & kỹ sư

        5.  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sỹ

        6.  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư/công chứng

 

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

- Đến các Trụ Sở của Bảo Minh gần nhất; hoặc

- Gọi số Hotline của Bảo Minh hoặc

- Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.